Pismoteqa

Zarząd na łamach

Zacznijmy od potocznego skojarzenia. Zakładowy magazyn to dla części pracowników pismo, w którym nie pisze się złych i niewygodnych rzeczy. Ale same wspaniałe strony z pracy w danej firmie, chwalenie się zarządu i kadry kierowniczej. Idealny obrazek świata, którego nie ma. Oczywiście mocno teraz przesadzamy w tym spojrzeniu. Pisma dla pracowników w ostatnich latach bardzo się zmieniły i budują usilnie swoją wiarygodność. W wielu firmach, w których zwyczaj wydawania gazetek jest jeszcze z czasów PRL, dla części pracowników są one cały czas odbierane jako narzędzia propagandy. Tylko zmienił się ośrodek jej nadawania. Kiedyś była to lokalna komórka partyjna i dyrekcja, a dziś jest to Zarząd.


Druga strona medalu


W jaki sposób Zarząd może komunikować się z pracownikami? Poprzez spotkania, informacje na tablicach, broszury specjalne. Ale przede wszystkim jako regularne miejsce do komunikowania wykorzystywane są pisma firmowe, newslettery, mailing, intranet. Jeżeli traktujemy mocno definicyjnie zadania firmowego magazynu, którymi są: integracja, przekazywanie informacji, to pismo firmowe jest dla zarządu jednym z podstawowych narzędzi w firmie. Zarząd także ze względu na kompetencje, może mieć największy wpływ na to, jak pismo wygląda i jaka jest w nim struktura ważności publikowanych materiałów. Czyli pismo pod dyktando Zarządu.


Co sprawdzaliśmy


Zespół MediateQi wziął pod lupę 10 tytułów wydawanych dla pracowników lub członków organizacji. W sumie przeanalizowaliśmy 26 numerów. Chcieliśmy w ten sposób wyeliminować element przypadku, gdy w jednym numerze ze względu na wydarzenia w firmie mamy dużo treści od zarządu, a w kolejnych nie jest to stałą regułą. Chcieliśmy zobaczyć ile w firmowych magazynach zajmują treści, które pochodzą od zarządu, lub opisują członków zarządu. Do tych grup kwalifikowaliśmy materiały, które: zostały napisane przez członków zarządu, opisywały ich. Zaliczaliśmy do naszej analizy także teksty, które odnosiły się do spraw, które Zarząd komunikuje, takich jak: strategia, wyniki, plany, a także relacjonowały spotkania, wystąpienia, w których brali udział członkowie zarządu.


Nie ma przesady


Ogólnie treści te publikowane w magazynach dla pracowników zajmują 10,2%. Biorąc pod uwagę potoczną opinię, to wcale nie jest dużo. Przekładając to na wartości bezpośrednie, średnio treści związane z Zarządem zajmują ponad dwie strony. W badanych magazynach w jednym numerze znaleźliśmy najwięcej ponad 7 stron związanych z tematyką zarządy. Zdarzają się także wydania, gdzie nie ma treści powiązanych z Zarządem. Jednak liczba dwóch, trzech stron, to średnia jaką możemy obserwować w wielu magazynach. Pokazuje to, że treści, w których jest pokazywany Zarząd, nie są głównym składnikiem pism firmowych. W całości badania przenalizowaliśmy pod tym kątem 578 stron firmowych magazynów.


10,2% - zajmują w magazynach firmowych teksty pisane przez Zarząd lub o nim w ogólnej powierzchni magazynów.


2,28 strony - średnio tyle zajmują informacje związane z Zarządem w jednym wydaniu magazynu.


Wśród badanych magazynów w jednym wydaniu:
7,5 - największa ilość stron związanych z Zarządem
0    - najmniejsza ilość stron związanych z Zarządem

Jak i gdzie


Jeżeli przełożymy podane już wcześniej dane ogólne, uzyskamy następujące informacje. Średnia liczba tekstów związanych z Zarządem nie przekracza dwóch w numerze. To nieduża ilość. Oczywiście zdarzają się wydania, gdzie jest ona większa i wynosi na przykład sześć tekstów. Ale zależy to przeważnie od wydarzeń. Większa ilość tekstów związanych z Zarządem pojawia się w momencie wdrażania nowych rozwiązań, zmian w strategii lub na przykład prezentacji nowego systemu wynagrodzeń. Większość tekstów odnosi się do bieżącej działalności. Interesujące są także wyniki dotyczące miejsca, gdzie publikowane są te materiały. Ukazują się one w większości na pierwszych stronach magazynu. Blisko jedna trzecia znalazła się na stronie trzeciej. Kolejne strony pod względem miejsca publikacji to czwarta i piąta. Bardzo rzadko się zdarza, by materiały trafiały na strony z drugiej dziesiątki. Biorąc pod uwagę miejsce publikacji, widać dominującą rolę Zarządu w firmie. Teksty te trafiają na pierwsze i najbardziej eksponowane miejsca w magazynach.


1,92 tekstów średnio ukazuje związanych z Zarządem w jednym wydaniu magazynów


Gdzie publikowane są teksty związane z Zarządem:
Strona trzecia – 28%
Strona czwarta – 14%
Strona piąta - 12%
Strona szósta – 10%

Mało pomysłów


Najwięcej materiałów dotyczących działalności Zarządu to krótkie informacje. Podawana w nich jest wiedza o podejmowanych decyzjach, przejęciach, zmianach w firmie.  Bardzo często prezesi, lub członkowie zarządu piszą listy lub wstępy do gazety. Wtedy starają się przedstawić racje lub zainteresować danym tematem i przedstawić stanowisko firmy.  Jest to sposób dość mocno eksploatowany a przez trochę już spalony. I często nadużywany szczególnie w momencie gdy nie ma informacji bardzo ważnych i przez to pracownicy mogą nie zwrócić na niego uwagi w momencie gdy poruszane są naprawdę ważne kwestie. W pismach znajdziemy także szersze materiały szczególnie w momencie gdy wdrażana jest nowa strategia lub podsumowywany dłuższy okres działalności. Członkowie zarządu piszą także własne teksty. Oprócz tego firmowe pisma dość skrupulatnie na łamach odnotowują udział członków Zarządu w konferencjach, spotkaniach , galach. A także przyznawane im odznaczenia i nagrody.


W jakich formach i rodzajach tekstów Zarząd komunikuje w magazynie dla pracowników:
24% - teksty o bieżącej działalności Zarządu
12% - wstęp lub list od Prezesa lub wiceprezesa
12% - teksty o strategii, zmiany w strategii lub podsumowanie dłuższego okresu działalności
12% - informacje o udziale członków zarządu w spotkaniach, konferencjach
10% - teksty członków zarządu
10% - teksty o wynikach
6% - informacje o udziale członków zarządu w spotkaniach z pracownikami
6% - informacje o zmianach personalnych w zarządzie
4% - wywiady z Prezesem lub członkami Zarządu
2% - informacje o zmianach w strukturze
2% - życzenia świąteczne


Nie jest źle, ale monotonnie


Biorąc pod uwagę ilość informacji, która dotyczy Zarządu, jego decyzji lub działalności jego członków, pisma firmowe wcale nie są tym przytłoczone. Ilość publikacji wcale nie jest taka duża biorąc pod uwagę pozostałą część magazynów. Brakuje często jednak pomysłu w jaki Zarząd może funkcjonować w piśmie firmowym. Najczęściej są to listy od Prezesa, lub informacje bieżące. Zdarzają się co prawda inne formy jak wywiady z członkami Zarządu lub pisane przez nich teksty. Szczególnie w tych ostatnich zaczyna widać powiew zmian. Teksty autorskie, takie samie jak innych pracowników, są coraz bardziej praktyczne i przystępne. Często możemy odnieść wrażenie, że z racji ważności tematu oczywiście, zabranie głosu przez Zarząd jest konieczne. Ale brakuje pomysłu, w jaki sposób to zrobić. Czy list, w którym padają ogólnikowe stwierdzenia o rozwoju, zmianach na te potrzeby, może odpowiadać. Raczej nie. Z drugiej strony jest ciągle w magazynach tendencja do podkreślania roli Zarządu w firmie poprzez miejsce publikacji. Jednak to trochę za mało, by zwrócić uwagę na wagę poruszanych problemów. Brakuje często ciekawego sprzedania tematu. A wiec infografiki, przystępnie podanych danych. Długie teksty, w których te informacje się znajdują powodują, że ciężko wyciągnąć z nich najważniejsze rzeczy. A sam wygląd takich laboratów nie zachęca do lektury. Szczególnie to widać we wszelkich podsumowaniach. Widać jednak zmianę jaka następuje w sposobie podejścia członków Zarządu w pismach firmowych. Coraz bardziej czuć dialog i chęć rozmowy. I to jest ważna przesłanka na przyszłość.


Cytat do wybicia:
Biorąc pod uwagę miejsce publikacji, widać dominującą rolę Zarządu w firmie. Teksty te trafiają na pierwsze i najbardziej eksponowane miejsca w magazynach.

Wstecz

Twitter

NEWSLETTER
Zapisz się do naszego newslettera
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą listowną i elektroniczną zgodnie z Ustawą.