Pismoteqa

Z magazynem do klienta

 

Czy magazyn dla klientów spełnia głównie funkcję reklamową? Ile miejsca zajmują w nim informacje o firmie? Czy jest w nim miejsce na rozrywkę i treści life style? Jaką formę mają publikowane treści? Czy magazyny prezentują na łamach czytelników? – aby odpowiedzieć na te pytania nasz zespół przeanalizował 38 magazynów firmowych, skierowanych do klientów firm. Wśród nich znalazły się magazyny z różnych branż: moda, uroda i zdrowie, przemysł spożywczy i rolniczy, przemysł ciężki (w tym hutnictwo, energetyka, transport, motoryzacja, petrochemia), bankowość, ubezpieczenia i finanse, podróże (turystyka, lotnictwo, kolejnictwo), a także magazyny o tematyce biznesowej, marketingowej oraz informatycznej. Z większości tytułów wybraliśmy po 3 wydania. Razem zbadaliśmy 111 numerów, co łącznie dało 5206 przeanalizowanych stron.

 

Prezentacja produktów

Jednym z naszych głównych zainteresowań była kwestia prezentacji produktów i usług firm, które znalazły się wewnątrz magazynów. Badane treści podzieliliśmy na dwie grupy – prezentacji bezpośrednich i pośrednich. W ogólnej liczbie stron magazynów, bezpośrednie prezentacje produktów zajęły ponad 1/4 stron, a prezentacje pośrednie zajęły blisko 1/5 miejsca. Zdarzały się także magazyny, które nie zawierały żadnej formy promocji swoich produktów. – Najwięcej stron z bezpośrednią prezentacją produktów posiadały magazyny o tematyce zdrowia, urody i mody, magazyny zajmujące się szeroko pojętą produkcją (np. firmy z branży rolniczej lub budowlanej), a także magazyny dużych sieci handlowych. W tym wypadku magazyny firmowe stają się w znacznej mierze folderami promocyjnymi, w których większość prezentowanych treści podporządkowanych jest zaprezentowaniu usług lub produktów. Wiele magazynów tworzy także artykuły tematyczne, w których nie wymienia bezpośrednio produktów firmowych, jednak w ich otoczeniu często znajdują się reklamy z danego zakresu np. artykuł o sposobach na usuwanie plam z różnych materiałów, a obok reklamy służących do tego detergentów – tłumaczy Rafał Włodarski z MediateQi.

 

Prezentacja produktów w magazynach

26,6% udział stron z bezpośrednią prezentacją produktów w stosunku do ogólnej liczby stron

17,8% udział stron z prezentacją pośrednią

82,6 największa liczba stron z prezentacją bezpośrednią w jednym wydaniu

38,5 największa liczba stron z prezentacją pośrednią w jednym wydaniu

 

Life style

Wśród badanych magazynów ponad 70% zawierało treści life style – luźniejsze, niezwiązane z bezpośrednią działalnością firmy. Średnio zajmują one 9 stron. Największa liczba stron z treściami life style, w jednym wydaniu, wynosiła 83,5, choć zdarzały się także magazyny, które w ogóle nie zawierały takich treści. – W publikacji treści life style przodują magazyny dużych sieci handlowych, firm zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem, urodą i modą, a także podróżami. Natomiast rzadko lub w ogóle nie zamieszczają ich magazyny firm z kręgu przemysłu ciężkiego. A więc forma magazynu (rodzaj zamieszczanych treści) uzależniona jest od rodzaju prowadzonej przez firmę działalności oraz profilu klienta. I nie chodzi tu o płeć i status społeczny, choć i te mają niewątpliwie znaczenie, ale o target. Grupa odbiorców magazynów firm przemysłowych jest znacznie węższa i bardziej jednolita. Są to głównie mężczyźni, którzy szukają fachowej wiedzy i rozwiązań w danej dziedzinie. W targecie dużych sieci handlowych znajdują się osoby różnej płci, w różnym wieku, o różnych preferencjach, poziomie wykształcenia i dochodów. A więc treści w nich zawarte nie mogą być kierowane wyłącznie do jednaj grupy. Muszą spełniać kryteria uniwersalności, aby mogły zainteresować zarówno studenta zarządzania z dużego miasta, panią domu z mniejszej miejscowości, młodą designerkę z dużej korporacji i starszego pana na emeryturze – wyjaśnia Rafał Włodarski.

 

Zbadaliśmy także formę, w jakiej publikowane są treści life style. Najwięcej, ponad 1/4, stanowiły recenzje (filmów, książek, płyt, spektakli itp.). Drugą, co do popularności, formą treści life style były artykuły tematyczne, dotyczące konkretnych zagadnień. Dalej znalazły się szeroko pojęte poradniki, w których były zarówno porady jak wykonać konkretne działania (np. usunąć plamy lub założyć konto oszczędnościowe), jak i wszelkiego rodzaju przepisy kulinarne i przewodniki „krok po kroku” (np. jak wykonać stroik świąteczny). Wśród najpopularniejszych form znalazł się także wywiad.

 

Treści life style w magazynach

73% magazynów zawiera treści life style

27% magazynów nie zawiera treści life style

8,84 strony w magazynach to średnia objętość treści life style

83,5 największa ilość stron z treściami life style w jednym wydaniu

 

Formy prezentacji treści lifestyle

28,2% – recenzje

19,8% – artykuły tematyczne

17,5% – poradniki

12,7% – wywiady

7,8% – felietony

3,9% – relacje z wydarzeń

2,3% – reportaże

2,1% – przeglądy wydarzeń (głównie rozrywkowych lub branżowych)

1,05% – działy humorystyczne (dowcipy, anegdoty)

0,9% – działy ciekawostek ze świata

0,9% – obrazy (prezentacja obrazów, grafik, malunków)

0,7% – działy narodzin i jubileuszy

0,7% – działy poezji

0,7% – działy językowe, aforyzmy, cytaty

0,35% – komiksy

0,17% – prezentacje raportów

 

Miejsce na rozrywkę

Treści life style pozwalają „odetchnąć” czytelnikowi od tematów fachowych. Powiązane są z nimi różnego rodzaju działy rozrywki, które zawierają takie formy jak quizy, krzyżówki, czy konkursy. To narzędzia, które nie tylko dostarczają rozrywki, ale także angażują czytelników. Spośród analizowanych magazynów blisko 2/3 nie zawierało żadnych krzyżówek, konkursów ani quizów. – Magazyny kierowane do klientów charakteryzują się wysoką jakością nie tylko pod względem technicznym, ale i merytorycznym. Zamieszczane w nich treści można nazwać eksperckimi. Co za tym idzie, w magazynach kierowanych do klientów najważniejszą jest funkcja informacyjna. Przekazanie fachowych treści stanowi priorytet, magazyn ma być kompendium wiedzy o firmie i nowościach w danej branży. Mniej jest w nich miejsca na rozrywkę, choć konkursy i quizy są doskonałym sposobem na aktywizację czytelników, a także pomiar atrakcyjności magazynu. Im więcej czytelników magazynu, tym więcej konkursowych odezwów – wskazuje specjalista z MediateQi. Wśród wszystkich magazynów niemal jedna piąta zawierała krzyżówki, wykreślanki lub sudoku, blisko 8% quizy, a w 1/4 znajdowały się zadania, za których wykonanie można było zdobyć nagrodę rzeczową lub rabat (np. konkursy fotograficzne). Strony z quizami i konkursami stanowiły ponad 1,5% ogólnej liczby stron, natomiast w magazynach, które je zawierały, zajmowały średnio nieco ponad 2 strony. Najwięcej stron z konkursami zawierają magazyny firm zajmujących się zdrowiem, urodą i modą.

 

Krzyżówki, quizy, konkursy w magazynach

36,9 % nie zawiera

63,1 % zawiera

1,67% strony z konkursami w ogólnej liczbie stron

23 największa ilość konkursów w jednym wydaniu

2,8 średnia liczba stron z konkursami

Z wszystkich magazynów:

25,3% zawiera zadania

18,9 zawiera krzyżówki, sudoku itp.

8,1 zawiera quizy

 

Klient na łamach

Treści związane z klientami – ich wypowiedzi, sondy, listy, zdjęcia, czy teksty – publikowane były w niespełna 1/4 magazynów. – Prezentacja wypowiedzi czytelników na łamach magazynu buduje przyjazny wizerunek firmy i wydawnictwa. Pokazuje, że obie strony są zaangażowane i chcą budować dialog, którego medium stanowi właśnie magazyn. Nasze wyniki pokazały jednak, że wciąż popularny jest tradycyjny podział na nadawcę i odbiorcę, który nie sprzyja interakcjom – podsumowuje Rafał Włodarski. Czytelnicy prezentowani są najczęściej w magazynach firm z branż moda i uroda, zdrowie, a także podróże i turystyka. Firmy o innym profilu w zasadzie nie publikują takich treści.

 

Publikacja wypowiedzi czytelników

21,7 % publikuje

78,3 % nie publikuje

1,2% udział stron poświęconych klientom w ogólnej liczbie stron

 

Życie firmy

Większość firm zamieszcza w magazynach informacje o działalności firmy, co także stanowi pośrednią formę promocji. Ponad 4/5 magazynów zawiera newsy z życia firmy. Są to głównie informacje z działalności branżowej lub przemian wewnętrznych. Średnio magazyn zawiera 6 newsów, które zajmują niespełna 7 stron. W ogólnej liczbie stron, we wszystkich magazynach, informacjom z życia przedsiębiorstw poświęcono 10% miejsca. W prezentacji informacji o działalności przodują przedsiębiorstwa z branży przemysłowej, rolniczej oraz spożywczej. Najmniej natomiast zawierają magazyny firm z branż zdrowia, mody i urody, a także turystyki (w tym lotnictwa i kolejnictwa).

82% magazynów zawiera newsy

18% nie zawiera newsów

6,57 średnia ilość newsów w jednym wydaniu

 

Kto wydaje

W badaniu wzięliśmy także pod uwagę sposób przygotowania i publikowania magazynów. Jak się okazało, niemal połowa firm korzysta z usług profesjonalnych wydawnictw lub agencji custom publishingowych. Firmowe działy komunikacji lub wewnętrzne wydawnictwa odpowiadają za nieco ponad 43% badanych magazynów, a w ponad 7% informacja o sposobie publikacji nie była zamieszczona. Wydawnictwa własne tworzyły głównie w przypadku dużych przedsiębiorstw i korporacji.

 

Jak wydawane są magazyny

49,5 % wydane przy wsparciu agencji

43,3 % wydanie własne

7,2 % brak danych

 

Wstępniaki

Zaskoczenia nie przyniosły wyniki dotyczące tzw. wstępniaków. Teksty wprowadzające do magazynu, kierowane od redaktorów naczelnych, znajdowały się w większości badanych tytułów. Średnio zajmują one pół strony.

 

Czy magazyny zawierają wstępniaki?

82 % tak

18 % nie

0,52 strony to średnia długość wstępniaka

Wstecz

Twitter

NEWSLETTER
Zapisz się do naszego newslettera
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą listowną i elektroniczną zgodnie z Ustawą.