Logo ma firmę wyróżniać, sprawiać, aby była rozpoznawal-
na. Ma zapadać w pamięć. Te cele określają kierunki działa-
nia projektantów logotypów. Wybraliśmy kilka trendów, które
są ciekawe i mogą się przydać wdyskusji o zmianach w logo.
Upraszczanie (APPLE)
Niewiele elementów, najczęściej projekt jednokolorowy,
o prostych kształtach. Logo zmienia się wraz ze światem. Lu-
dzie żyją w chaosie informacyjnym. Narzekają na brak czasu.
Nie poświęcają go na przypadkowe czynności. Dlatego loga
są proste, aby momentalnie zapadały w pamięć. Jednocze-
śnie dostosowują się do kanałówprzekazu. Współczesny kon-
sument komunikuje się głównie w sferze wirtualnej, poprzez
laptopy, tablety i smartfony, gdzie logo firmy wyświetlane jest
jako avatar. W niewielkim formacie musi zachować czytel-
ność, a duża liczba elementów by ją zakłócała.
Monochromia (ADIDAS)
To także dążenie do uproszczenia i zwiększenia czytelności.
W logowystępuje jedna barwa lub jedna barwa i jej odcienie.
Stylizacja (Big Betty)
Ta tendencja utrzymuje się od kilku lat. Logo najczęściej przy-
biera charakter retro. Celowe postarzanie nadaje powagi,
wzbudza poczucie, że obcujemy z doświadczoną marką,
od dawna utrzymującą się na rynku. Skojarzeniowo przenosi
do przeszłości, która zazwyczaj przywołuje pozytywne wspo-
mnienia.
Melanż (MŚ w Piłce Nożnej Brazylia 2014)
Loga o charakterze mozaiki, które wyrażają wieloskładniko-
wość lub szeroki wachlarz działalności firmy. Wyrażają także
otwarte nastawienie do różnorodności i odmienności.
Abstrakcja i geometria (PMK)
Energiczne i kolorowe. Pomysłowe. Często przybierające
abstrakcyjne formy. Zawierają elementy, które do siebie nie
pasują. Operują kolorem, czcionką, zmyślnymi układami. Ich
głównym zadaniem jest przyciągnięcie uwagi. Obserwator
skupia się na całości, jednocześnie podświadomie koduje
odniesienie do reprezentowanej marki. Na popularności zy-
skują także loga z elementami geometrii, bądź zbudowane
w sposób geometryczny.
Pisanki (Kawiarnia Zapach Szczęścia)
Wciąż popularne są loga, które naśladują odręczny styl pi-
sma. Nadają one charakter familijny, bliski konsumentom.
Jednocześnie budują zaufanie do marki, narzucając skoja-
rzenia ze sferą osobistą.
Akcja (Turbean Coffee Co.)
Bardzo modne stały się loga, które wyrażają interakcję. Po-
przez zastosowanie linii prostych lub falistych ukazują ruch
i kierunek działania. Zwiększają dynamizm. To nawiązanie do
sfery cybernetycznej, w której w taki sposób oznacza się sy-
gnał WiFi.
Interaktywność (Logo Nowego Jorku z widokami miasta)
To logo, które się zmienia. Może mieć formę ruchomej ani-
macji, artystyczną (np. zmieniający się napis Google) lub zna-
ków, które w swojej formie zamykają dowolne obrazy.
Logo-design pod lupą
Podobnie jak w modzie, tak i w projektowaniu logotypów, występują pewne trendy. Projektanci próbu-
ją zrealizować upodobania, a jednocześnie tworzyć rozwiązania uniwersalne. I choć z biegiem czasu
trendy się zmieniają, dobre logo to takie, które może przetrwać wiele lat.