Stawiaj proste i zrozumiałe pytania
Unikaj
skomplikowanych
konstrukcji
językowych. Nie spotykasz się ze swoim
rozmówcą, żeby mu zaimponować,
ale żeby jak najwięcej się od niego
dowiedzieć. To on jest w wywiadzie
najważniejszy, dlatego żeby rozmowa
prezentowała się później atrakcyjnie
w firmowym biuletynie, stawiaj proste
i zrozumiałe pytania. Czasem lepiej
wykorzystać mowę potoczną niż sztywny,
oficjalny język. Skrócimy dzięki temu
dystans nie tylko między pracownikiem,
z którym rozmawiamy, ale i czytelnikami,
do których rąk trafi nasz wywiad.
Misja: rozpracować wywiad
Redagując wywiad pamiętaj o:
wizualnym rozróżnieniu pytań od odpowiedzi –
pogrubienie, pochylenie, zmiana koloru;
nocie o rozmówcy – w kilku zdaniach przedstaw
czytelnikom swojego rozmówcę – czym zajmuje
się w firmie, jakie jest jego wykształcenie, jakie ma
zainteresowania;
tytule wywiadu, który powinien działać na
czytelników zachęcająco – efektowny cytat
z rozmowy czy kalambur językowy;
przekazaniu
zredagowanego
wywiadu
do
akceptacji rozmówcy – spisywanie wywiadu niesie
za sobą niebezpieczeństwo nieumyślnej zmiany
sensu wypowiedzi, dlatego warto mieć pewność, że
dobrze zrozumieliśmy naszego rozmówcę.
Korzystaj z pytań pomocniczych
Jeśli widzisz, że twój rozmówca z trudem
odpowiada na pytania, nie może
w uporządkowany sposób zaprezentować
swoich opinii, zadawaj mu pytania
pomocnicze. Dopytuj: co to znaczy,
dlaczego, czy można było to zrobić
inaczej, co to w praktyce oznacza? Pytania
pomocnicze przydają się też, kiedy czujesz,
że twój rozmówca zbacza z głównego
tematu rozmowy.
Nie zadawaj kilku pytań jednocześnie
Rozmowa
na
potrzeby
firmowego
magazynu jest obarczona mniejszą presją
czasu niż typowy wywiad dziennikarski.
Dlatego zamiast bombardować naszego
rozmówcę kilkoma pytaniami naraz, daj
mu szansę zastanowienia się nad każdym
po kolei. Oprócz tego, że pozwoli to na
lepsze porządkowanie myśli (co przyda się
przy późniejszym redagowaniu wywiadu),
umożliwi to także nawiązanie żywszej
interakcji między rozmówcami.