Przegląd newsów
Skuteczny content tylko w rękach specjalistów
Powierzanie strategii komunikacyjnych inżynierom, to jak przekazanie kierowania nad szpitalem
psychiatrycznym lunatykowi – uważa John Webb z agencji Rackspace, uczestnik konferencji
zorganizowanej w lutym przez British Interactive Media Association.
Webb zwrócił uwagę na popularne w PR zatrudnianie ludzi, którzy z wykształcenia nie są związani z branżą.
Efekt?Odtwarzanie siebie, powtarzanie treści, którebyły jużwykorzystywanew strategiach komunikacyjnych.
Marketing wymaga zrozumienia, że niema tu miejsca na lenistwo i spoczywanie na laurach. W komunikacji
musisz tworzyć popularny, a najlepiej – niepopularny, unikatowy content, który pozwoli iść firmie do przodu –
uważa John Webb. Specjalista Rackspace radzi, żeby w działach komunikacji zatrudniać osoby zawodowo
związane z dziennikarstwem, które mają warsztat do tworzenia narracji w firmie.
Źródło: Marketingweek.co.uk
Nowości w Szpaltach Roku
Dodatkowe kategorie, zmienione zasady głosowania i powiększony skład
jury – to zmiany, jakie Stowarzyszenie Prasy Firmowej wprowadziło do
szóstej edycji konkursu Szpalty Roku.
W tegorocznej edycji konkursu, do którego do 5 kwietniamogą zgłaszać
się twórcy publikacji drukowanych i elektronicznych (właściciele tytułów
i agencje content marketing), rozstrzyganych będzie sześć kategorii,
o trzy więcej niż dotychczas. Nowości to: Aplikacjamobilna dlamarki lub
firmy, Elektroniczna komunikacja dla pracowników oraz Elektroniczna
komunikacja dla klientów.
Zmieniły się też zasady głosowania na Szpaltę Roku – w każdej kategorii
jury wyłoni finalistów (do 9 maja), którym w czasie uroczystej gali
w warszawskim teatrze Capitol przyzna Złotą, Srebrną i Brązową Szpaltę.
W konkursie pojawi się także nagroda publiczności, przyznawana
w wyniku elektronicznego głosowania.
Nowością w tegorocznych Szpaltach jest również powiększony skład
jury. Do dotychczasowego zespołu dołączyli: Jacek Przyśluga, politolog,
dziennikarz, specjalista w zakresie marketingu i PR, oraz Paweł Sanowski,
prezes Instytutu Monitorowania Mediów i wydawnictwa PRoto.pl.
Źródło: Szpaltyroku.pl
Content dla absolwentów – uznanie dla
marki?
Kathryn Hawkins z Content Marketing Institute zwróciła uwagę, że amerykańskie
uczelnie dla budowaniamarki powinny sięgać po narzędzia content marketingu.
Jakie? I jak powinny je wykorzystywać?
Hawkins sugeruje, że szkoły wyższe w USA (jest ich ponad 4 tys.) powinny
zwrócić się ku swoim absolwentom. Dzięki temu byli studenci stawaliby się
ambasadorami uniwersyteckiej marki poza kampusem. Członkini CMI proponuje
cztery rozwiązania, które mogą przynieść sukces tak obranej strategii:
1.
tworzenie pism dla absolwentów – w papierze i on-line,
2.
budowanie podstron w serwisach internetowych uczelni przeznaczonych
dla absolwentów,
3.
pokazywanie absolwentomcodziennego życia na uczelni za pośrednictwem
mediów społecznościowych,
4.
rozwijanie mobilnych aplikacji, które łączyłyby w sobie funkcjonalny
i ciekawy content.
Źródło: Contentmarketinginstitute.com